Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Dni Otwarte w Gabinetach Stomatologicznych

 

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych -

 „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Organizacja  Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym:

 

1.Fundacja

-ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,

-Fundacja informuje o Akcji media lokalne i  stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,

-Fundacja dostarczy do gabinetu , urządzenie Microlux oraz  1% kwasy octowe potrzebne do wykonania badania, w ilości uzgodnionej,

- Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej,

- Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem a także grant na dofinansowanie badań. Na pozytywną decyzję lokalnych władz Fundacja nie ma wpływu.

 

2. Gabinet stomatologiczny:

- gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować  Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,

- w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,

- lekarz przeprowadza  ogólne, standardowe badanie kontrolne higieny jamy ustnej oraz głowy i szyi  pacjenta,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie do 3 punktów , lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia Microlux badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

- w przypadku podejrzeń zmian na śluzowce zalecamy ponowne diagnozowanie w świetle Microluxa po wypłukaniu jamy ustnej 1% kwasem octowym,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie 4 i więcej punktów badanie należy zawsze wykonać przy pomocy urządzenia Microlux i 1% kwasu octowego

- koszt 1% kwasu octowego potrzebnego do badania pacjenta zależy od aktualnej ceny u dystrybutora (po zakończeniu Akcji Gabinet płaci za zużytą ilość octów na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację)

 

Fundacja kupuje 1% kwasy octowe, u dystrybutora, po cenie zakupu od producenta i po takiej cenie dostarcza je do Gabinetu.

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna  oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując  Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.

Fundacja prosi o umieszczenie  logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać  podsumowanie Dnia otwartego wg wzoru, na adres Fundacji.

 

Kontakt:  info@zusmiechem.org.pl,  tel.22 3517658

 

Przypominamy o obowiązku wypełnienia karty i zgłoszenia nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów  (rozp. R. M .z 9.11.2012-Dz.U.z 2012 poz.1391). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

 

 

DNI OTWARTE W 2019 ROKU

 

W dniach 02 i 04 lutego 2018r. w Czupkałło Dental Clinic przy ul. Wojciechowskiego 55 w Lublinie przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej w ramach Akcji  „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badanie zapisało się 36 pacjentów a zgłosiło się 8 osób. Wśród pacjentów były 22 kobiety  i 6 mężczyzn. 24 osoby znajdowały się w grupie podwyższonego ryzyka (2-3 pkt w ankiecie), a 4 pacjentów w grupie wysokiego ryzyka (powyżej 4 pkt.)
U 16 pacjentów  wykryto nieprawidłowości – wszyscy pacjenci zostali skierowani do dalszej obserwacji lu diagnostyki. Wykryte nieprawidłowości to:
- 3 przypadki leukoplakii
- 2 przypadki zmiany barwnikowej na błonie śluzowej
- nadżerka błony śluzowej
- kostniak kości szczęki
- zmiana egzofityczna podniebienia
- odleżyna pod protezą
- patologiczne objawy ze strony węzłów chłonnych głowy i szyi u 3 pacjentów
- 3 pacjentów z niepokojącymi objawami z obrębu gardła, krtani i zatok szczękowych zostało skierowanych do poradni laryngologicznej
- znamię barwnikowe skóry twarzy – skierowano do poradni dermatologicznej w celu dalszej diagnostyki przy użyciu dermatoskopu.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Panu drowi n. med. Łukaszowi Czupkałło, specjaliście chirurgii stomatologicznej za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 2 lutego2019r w gabinecie stomatologicznym dr Aleksandry Lewandowskiej w Poznaniu, przy  ul. Juwenalisa 68 wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie  Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badania zapisało się 15 osób a zgłosiło się 12 pacjentów. Było to 7 kobiet (5 w przedziale wiekowym 20 do 39 lat  i 2 w wieku 40 lat i więcej), oraz 5 mężczyzn (jeden w wieku 20-39 lat i 4 w wieku 40 lat i więcej).
W grupie niskiego ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej (0-1pkt) znalazły się 3 osoby,
w grupie podwyższonego ryzyka (2-3 pkt) znalazło się 5 osób, a w grupie wysokiego ryzyka (4 pkt i więcej) 4 pacjentów.
U 6 osób wykryto nieprawidłowości. Cztery osoby zostały skierowane do dalszej diagnostyki: 3 ze zmianami płaskimi o charakterze leukoplakii, a  jedna  z kostniakiem na podniebieniu.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje Pani dr  Aleksandrze Lewandowskiej za udział w Akcji: „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Dni otwarte w 2018 roku

Dni otwarte w 2017 roku

Dni otwarte w 2016 roku

Dni otwarte w 2015 roku

Dni otwarte w 2014 roku

Dni otwarte w 2013 roku

Dni otwarte w 2012 roku

 

Facebook