Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Dni Otwarte w Gabinetach Stomatologicznych

 

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych -

 „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Organizacja  Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym:

 

1.Fundacja

-ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,

-Fundacja informuje o Akcji media lokalne i  stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,

-Fundacja dostarczy do gabinetu , urządzenie Microlux oraz  1% kwasy octowe potrzebne do wykonania badania, w ilości uzgodnionej,

- Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej,

- Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem a także grant na dofinansowanie badań. Na pozytywną decyzję lokalnych władz Fundacja nie ma wpływu.

 

2. Gabinet stomatologiczny:

- gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować  Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,

- w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,

- lekarz przeprowadza  ogólne, standardowe badanie kontrolne higieny jamy ustnej oraz głowy i szyi  pacjenta,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie do 3 punktów , lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia Microlux badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

- w przypadku podejrzeń zmian na śluzowce zalecamy ponowne diagnozowanie w świetle Microluxa po wypłukaniu jamy ustnej 1% kwasem octowym,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie 4 i więcej punktów badanie należy zawsze wykonać przy pomocy urządzenia Microlux i 1% kwasu octowego

- koszt 1% kwasu octowego potrzebnego do badania pacjenta zależy od aktualnej ceny u dystrybutora (po zakończeniu Akcji Gabinet płaci za zużytą ilość octów na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację)

 

Fundacja kupuje 1% kwasy octowe, u dystrybutora, po cenie zakupu od producenta i po takiej cenie dostarcza je do Gabinetu.

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna  oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując  Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.

Fundacja prosi o umieszczenie  logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać  podsumowanie Dnia otwartego wg wzoru, na adres Fundacji.

 

Kontakt:  info@zusmiechem.org.pl,  tel.22 3517658

 

Przypominamy o obowiązku wypełnienia karty i zgłoszenia nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów  (rozp. R. M .z 9.11.2012-Dz.U.z 2012 poz.1391). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

 

 

DNI OTWARTE W 2019 ROKU

W dniach 25 - 30.11.2019r w Gabinecie Stomatologicznym Węgrzyn Stomatologia w Strzelcach Krajeńskich odbyła się Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. W jej trakcie wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej  Akcję Honorowym Patronatem objął Burmistrz Strzelców Krajeńskich.
Na badanie zgłosiło się 37  pacjentów w tym:
5 osób w wieku 20-39 lat (3 kobiety, 2 mężczyzn)
23 osoby w wieku powyżej 40 lat (23 kobiety, 9 mężczyzn)
Rozkład w grupach ryzyka przedstawiał się następująco:
2-3 pkt – 8 kobiet, 5 mężczyzn
4 pkt i więcej – 18 kobiet, 6 mężczyzn.
U dwóch  pacjentów wykryto nieprawidłowości w świetle lampy Microlux, wymagające badania Histopatologicznego. Dwie osoby skierowano na konsultacje laryngologiczne, a 7 skierowano do dalszej obserwacji w przychodni stomatologicznej.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje dr Joannie Węgrzyn za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. 

 

W dniu 26.10.2019r, w NZOZ „Centrum Uśmiechu” w Chrzanowie pod honorowym patronatem Starosty  Chrzanowskiego przeprowadzone zostały po raz kolejny badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.
Na badanie zapisanych było 16 osób, przebadano 14 pacjentów, w tym 8 kobiet
i 6 mężczyzn.
Grupy wiekowe tych pacjentów przedstawiają się następująco:
do 19 lat – 2 mężczyzn
20 - 39 lat — 1 kobieta i 2 mężczyzn
40 i więcej lat — 7 kobiet i 2 mężczyzn
Ilość pacjentów znajdująca się w grupie ryzyka:
2 – 3pkt – 2 osoby
4pkt i powyżej – 12 osób
U 6 osób wykryto różne nieprawidłowości i skierowano je do dalszej konsultacji:
chirurgii stoma. 1 osoba, periodontologicznej 2 osoby, błon śluzowych 3 osoby.
Ponad to 2 osobom zalecono leczenie próchnicy, 2 pacjentom leczenie protetyczne i 3 osobom higienizacje.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie lekarzom z NZOZ „CENTRUM UŚMIECHU” za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 12.10.2019r,  w Gabinecie Stomatologicznym ODONTIC w Dębicy przy
ul. Głowackiego 17a przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej. Honorowy patronat nad Akcją „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwnowotworowa” objął Burmistrz Miasta Dębica p. Mateusz Szewczyk

Na badanie zgłosiło się 28 osób. Wśród pacjentów znajdowało się 20 kobiet i 8 mężczyzn.
Grupy wiekowe tych pacjentów przedstawiają się następująco:
- do 19 lat – 1 osoba 
- 20 – 39 lat – 2 osoby
- 40 lat i więcej – 25 osób

W grupie niewielkiego ryzyka znalazła się 1 kobieta, w grupie podwyższonego ryzyka znalazło się 9 kobiet i 4 mężczyzn, a w grupie wysokiego ryzyka znalazło się 10 kobiet
i 4 mężczyzn.
Dwóch pacjentów z nieprawidłowościami zostało skierowanych do dalszej diagnostyki.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie lekarzom Gabinetu Stomatologicznego ODONTIC za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 24 i 25.09.2019r, w Gabinecie Stomatologicznym Amok dr Anny Mokrskiej przy ul. Zawiszy Czarnego 18 w Gliwicach przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.
Na badanie zapisanych było 37 osób, przebadano 45 pacjentów, w tym 31 kobiet
i 14 mężczyzn.
Grupy wiekowe tych pacjentów przedstawiają się następująco:
20 - 39 lat — 18 osób;
40 i więcej lat — 27 osób.
Ilość pacjentów znajdująca się w grupie ryzyka:
0 – 1pkt – 3 osoby
2 – 3pkt – 29 osób
4pkt i powyżej – 13 osób
U 6 osób wykryto różne nieprawidłowości, w tym 2 osoby miały powiększone węzły szyjne,
u jednej osoby stwierdzono torbiel zastoinową, u następnej trudno gojącą się nadżerkę,
u kolejnej zmianę w okolicy trzonu żuchwy błonie śluzowej a szósta osoba miała liczne pieprzyki i zmiany na szyi i w okolicy żuchwy. Ponadto u kilku osób i częste opryszczki (3 osoby). 6 osób skierowano do dalszej obserwacji lub diagnostyki (z czego 3 są w trakcie diagnostyki laryngologiczno-chirurgiczno-onkologicznej)
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani dr Annie Mokrskiej za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 21.09.2019r,  w Gabinecie Stomatologicznym AltomClinic w  Biedrusku przy ul. Wojskowej 14/1 przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.
Na badanie zapisanych było 16 osób, przebadano 14 pacjentów.
Grupy wiekowe tych pacjentów przedstawiają się następująco:
20 - 39 lat — 2 mężczyzn i 3 kobiety;
40 i więcej lat — 4 mężczyzn, 5 kobiet.
Ilość pacjentów znajdująca się w grupie ryzyka:
13 osób z punktacją 2 i więcej
U 4 osób wykryto różne nieprawidłowości, w tym 2 osoby ze zmianami nadżerkowymi na błonie śluzowej, jedna z czerwonymi plamami na błonie śluzowej policzka, jedna z wyraźna białą linia. 3 osoby zostały skierowane do dalszej obserwacji.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani dr Agnieszce Lebiodzie za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 26.06.2019r, w  Piasecznie, w Gabinecie Stomatologicznym AMDental PLUS ul. Puławska 45b w Piasecznie przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.

 1. Ilość pacjentów, którzy zgłosili się na badanie: 8 osób
 2. Ilość przebadanych pacjentów, z podziałem na pleć i grupy wiekowe wg ankiety:
  7 kobiet 1 mężczyzna
  0-19 lat - O 20-39 lat - 0 40 i więcej lat - 8 pacjentów (7 kobiet, 1 mężczyzna)
 3. Ilość pacjentów w grupach ryzyka: 8
 4. Ilość pacjentów, u których wykryto nieprawidłowości: 6
 5. Ilość pacjentów skierowanych do dalszej obserwacji lub diagnostyki - jakiego rodzaju:
  1 pacjentka skierowana na CBCT i kontrolę do chirurga szczękowego.
  1 pacjentka skierowana do lekarza chirurga stomatologa w celu usunięcia zmiany z błony śluzowej policzka.
  1 pacjentka skierowana do lekarza dermatologa w celu konsultacji odnośnie czerwieni warg.
  1 pacjentce zalecono kontrolę ujść ślinianek przyusznych za 2 tyg. po zastosowaniu stosownej diety (kwaśnej).
  1 pacjentka skierowana do lekarza stomatologa zachowawczego w celu odbudowy startych powierzchni żujących zębów bocznych
  1 pacjentce zalecono kontrolę za 6 miesięcy w celu obserwacji zmiany narośli o średnicy ok. 1 mm na podniebieniu.
 6. Opis badań i ewentualny komentarz:
  U jednej osoby wymagane usunięcie zmiany, 3 osoby wymagają konsultacji innych specjalistów w celu dalszej diagnostyki (chirurg szczękowy, dermatolog), 2 osoby umówiły się do obserwacji w gabinecie AMDental PLUS.

Osoby, które zgłosiły się na badanie, wyraziły chęć ponownego badania za rok lub w innym wyznaczonym terminie.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani dr Annie Deptale za kolejny udział w Akcji „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym”.

 

Badanie przesiewowe w kierunku występowania nowotworu jamy ustnej przeprowadzono w dniach 15-16.06.2019r w gabinecie Haraś Stomatologia przy ul. Wodnika 3a w Gryfinie.
Na badanie zgłosiło się  35 osób:
21 kobiet i 14 mężczyzn.
W grupie podwyższonego ryzyka było 6 osób.
Nieprawidłowości wykryto u 3 osób i skierowano je do dalszej obserwacji (do poradni chirurgii szczękowej).
Najczęstszymi problemami były zmiany o charakterze zapalnym.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Panu dr  Konradowi Harasiowi za udział w Akcji „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym”.

 

W dniu 24.05.2019r, w  Rakszawie, w Gabinecie Stomatologicznym lek. stom. Iwony Inglot przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej. Honorowy patronat nad Akcją „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwnowotworowa” objął Wójt Gminy Rakszawa Jacek Szubart.
Badanie zostało dofinansowane darowizną  przez Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM sp. z o. o. 
Na badanie zapisanych i przyjętych było 30 osób.
Przebadano 14 kobiet i 16 mężczyzn.
Grupy wiekowe tych pacjentów przedstawiają się następująco:
20 - 39 lat — 5 mężczyzn i 5 kobiet;
40 i więcej lat — 11 mężczyzn, 9 kobiet.
Ilość pacjentów znajdująca się w grupie ryzyka:
0-1 pkt – 2 osoby;
2-3 pkt. – 19 osób;
4 i więcej pkt. – 9 osób.
U 12 osób wykryto różne nieprawidłowości.
Skierowano je do dalszej diagnostyki: 7 osób na chirurgię stomatologiczną, 4 osoby do diagnostyki dermatologicznej, 1 pacjent został skierowany do lekarza rodzinnego.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie za wsparcie władzom gminy Rakszawa oraz Pani dr Iwonie Inglot za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 18.05.2019r w klinice stomatologicznej Smile Dentica w Krakowie wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
N
a badanie zgłosiło się 10 pacjentów:  2 osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat i  8 osób
w przedziale wiekowym powyżej 40 lat.
Wśród pacjentów 8 osób to niepalący i 2 palące do 10 papierosów dziennie i jedna paląca więcej niż 10 papierosów. 6 osób używało niewiele alkoholu, 3 osoby pijące 2-3 razy w tygodniu i jedna pijąca 3-4 razy w tygodniu. 8 osób zgłaszało przypadki nowotworów w rodzinie, a jedna chorowała na raka.
Dwóch pacjentów zostało skierowanych do poradni chirurgicznej: jeden z powodu naczyniaka na wardze dolnej, drugi - zmiany o charakterze włókniaka.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom z Kliniki Smile Dentica za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.  

 

W dniu 8 kwietnia 2019r w Szpitalu Powiatowym w Opocznie z okazji 100-lecia odrodzenia się lecznictwa w Opocznie, odbyły się min. badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej. Badanie wykonywał dr n. med. Paweł Cichoń.
Przebadano 18 osób dorosłych i grupę 49 dzieci przedszkolnych zwiedzających szpital w ramach imprezy rocznicowej.
Wśród kobiet były 3 osoby w wieku do 19 lat , 4 w wieku 20–39 lat i 6 pacjentek mających ponad 40 lat. Wśród mężczyzn 2 miało mniej niż 19 lat, 2 pacjentów w wieku 20–39  lat i  1 powyżej 40 lat.
U 3 pacjentów wykryto nieprawidłowości ( w tym jedno podejrzenie nowotworu) i skierowano ich na dalszą diagnostykę.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje dr Pawłowi Cichoniowi za przeprowadzenie badań przesiewowych.

 

W dniu 23 marca 2019r w Medycznej Szkole Policealnej  „Awans Med”  w Kielcach odbyło się spotkanie w ramach dnia otwartego wspierającego obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.

Wydarzenie rozpoczęto wykładem dla studentów, prowadzonym przez higienistkę stomatologiczną p. Agnieszkę Buchcic, nauczycielkę tutejszej szkoły.

Następnie uczennice pod kierunkiem doświadczonych higienistek przeprowadziły instruktarz higieny jamy ustnej oraz badanie zewnątrz ustne, a dr Ewa Nartowska czuwająca nad całością badań, przeprowadziła badania wewnątrzustne i określiła potrzeby poszczególnych pacjentów. Następnie w ramach badań przesiewowych przebadano 12 pacjentów urządzeniem Microlux. Wśród nich było 2 mężczyzn w grupie wiekowej 20-39 lat, palących do 10-ciu papierosów dziennie, oraz 10 kobiet, 9 w wieku 20-39 lat i jedna powyżej 40. Wśród Pań  3 paliły do 10-ciu papierosów dziennie (pozostałe niepalące) a u 5 były w najbliższej rodzinie przypadki zachorowania na raka. Dwóch pacjentów zostało skierowanych na konsultacje do poradni chirurgicznej a jedna pacjentka na konsultację laryngologiczną i alergologiczna
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje paniom dr Ewie Nartowskiej, Agnieszce Buchcic i wszystkim uczestnikom Dnia Otwartego w Medycznej Szkole Policealnej Awans Med

 

W dniach 20 - 21.03.2019r w klinice stomatologicznej BioClinic w Brodnicy wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
N
a badanie zgłosiło się 26 pacjentów:  21 kobiet i 5 mężczyzn. U dwu pacjentów wykryto nieprawidłowości w świetle lampy Microlux.
Obie osoby zostały skierowane do poradni periodontologicznej.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom z Kliniki BioClinik  za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. 

 

W dniu 20 marca 2019 w Przychodni Stomatologiczno – Lekarskiej HADENT w Otwocku w ramach akcji „Polska mówi aaa” odbył się  Dzień Otwarty, podczas  którego przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku wykrycia nieprawidłowych zmian na błonie śluzowej jamy ustnej.

Badanie przeprowadzono wg standardów i  przy użyciu lampy Microlux z  użyciem 1% roztworu  kwasu octowego.

Zapisanych na badanie było 16 pacjentów, 6 osób nie zgłosiło się na badanie, przyjęto 10 osób

- (9 kobiet i 1 mężczyznę) w wieku  od 34 do 76 lat.

 Wykryto:

 1. Guzek na tylnym łuku podniebiennym
 2. Masywne zmiany typu leukoplakii z zajęciem podniebienia miękkiego
 3. Brodawczak brodawki dziąsłowej w ok 43
 4. Jedna z osób zgłosiła się z wynikiem badania hist- pat  (prawidłowy) po uprzednio wyciętej zmianie na błonie śluzowej policzka.

Pacjentów skierowano do dalszej diagnostyki i leczenia do Poradni Periodontologicznej.

W podsumowaniu należy podkreślić, ze nawet w  tak małej  grupie zbadanych osób 1/3 badanych wykazywała obecność zmian patologicznych na błonie śluzowej, co wskazuje na duże potrzeby diagnostyczno – lecznicze.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje dr Hannie Chaciewicz wielokrotny udział w Światowym Dniu Zdrowia Jamy ustnej  i za przeprowadzenie badań przesiewowych.

 

W dniu 20 marca 2019r w gabinecie stomatologicznym dr Barbary Gołębickiej w Koszalinie, przy  ul. Małopolskiej 18/5 wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie  Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badania zgłosiło się 22 pacjentów. Było to 17 kobiet  oraz 5 mężczyzn. Poniżej 40 roku życia było 6 pacjentów a powyżej 40 roku życia – 18.
Do dalszej diagnostyki skierowano 2 osoby. Badania lampą Velscope przeprowadzili następujący lekarze chir. stom. Barbara Gołębicka, lek. stom. Mariola Rozental, lek. stom. Michalina Marczyk,  lek. stom. Martyna Jońska.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje wszystkim lekarzom za udział w Akcji: „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 20 marca 2019r, z okazji światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej i akcji „Cała Polska mówi #aaa”, w Zespole Gabinetów Stomatologicznych MMKaczmarek w Jeleniej Górze zostały przeprowadzone badania w kierunku zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej.
W bezpłatnym badaniu klinicznym i skryningowe jamy ustnej uczestniczyło 33 pacjentów
w wieku od 25 do 90 lat.
W badaniach wykryto u 5 pacjentów zmiany patologiczne na błonie śluzowej jamy ustnej, nie wymagające badania histpat. Jeden pacjent został skierowany na konsultację laryngologiczną.
Każdy z pacjentów wypełnił ankietę ryzyka, został pouczony o czynnikach ryzyka i grupach ryzyka zachorowania  na raka jamy ustnej oraz nauczony samokontroli.
Badanie przeprowadziła lekarze Małgorzata Giezek-Kaczmarek, Maciej Kaczmarek, Urszula Kosiorowska, Krzysztof Macianis i Agnieszka Puławska.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” bardzo dziękuje wszystkim lekarzom  za udział
w Akcji.

 

W dniu 16 marca 2019 r. w Przychodni SNZOZ MOTO-MED. Sp. z o.o. w Kielcach w ramach Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa” przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej
Na badanie zgłosiło się 20 osób  – 14 kobiet i 6 mężczyzn.
Grupy wiekowe pacjentów:
20 – 39 lat – 1 mężczyzn, 4 kobiety
40 lat i więcej – 4 mężczyzn, 10 kobiet
Ilość pacjentów znajdująca się w grupach ryzyka:
niewielkie ryzyko 0  – 1 pkt – 1 kobieta
podwyższone ryzyko 2 - 3 pkt  – 4 mężczyzn, 11 kobiet
wysokie ryzyko 4 pkt i więcej  - 2 mężczyzn i 2 kobiet
U 14 osób wykryto nieprawidłowości (10 kobiet i 4 mężczyzn). Do dalszej obserwacji skierowano 5 osób, 2 osoby skierowano do dalszej diagnostyki i wystawiono im skierowania na badania. Kolejnym 12 pacjentom wystawiono skierowania na leczenie.
Największą grupę stanowiły osoby z liszajem płaskim, które skierowano do Poradni Błon Śluzowych. Tam tez skierowano jedną osobę z leukoplakią.
Pacjentkę z brodawczakiem skierowano do Poradni Chirurgii Stomatologicznej celem wycięcia zmiany i wykonania badania histopatologicznego.
Zmiany występujące w grupie badanej to leukoplakia policzków, rogowacenia na dziąśle, zmętnienie dna jamy ustnej, podejrzenie naczyniaka powiększony języczek podniebienny i powiększony migdał podniebienny.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom z SNZOZ MOTO-MED za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.  

 

W dniach 02 i 04 lutego 2018r. w Czupkałło Dental Clinic przy ul. Wojciechowskiego 55 w Lublinie przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej w ramach Akcji  „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badanie zapisało się 36 pacjentów a zgłosiło się 8 osób. Wśród pacjentów były 22 kobiety  i 6 mężczyzn. 24 osoby znajdowały się w grupie podwyższonego ryzyka (2-3 pkt w ankiecie), a 4 pacjentów w grupie wysokiego ryzyka (powyżej 4 pkt.)
U 16 pacjentów  wykryto nieprawidłowości – wszyscy pacjenci zostali skierowani do dalszej obserwacji lu diagnostyki. Wykryte nieprawidłowości to:
- 3 przypadki leukoplakii
- 2 przypadki zmiany barwnikowej na błonie śluzowej
- nadżerka błony śluzowej
- kostniak kości szczęki
- zmiana egzofityczna podniebienia
- odleżyna pod protezą
- patologiczne objawy ze strony węzłów chłonnych głowy i szyi u 3 pacjentów
- 3 pacjentów z niepokojącymi objawami z obrębu gardła, krtani i zatok szczękowych zostało skierowanych do poradni laryngologicznej
- znamię barwnikowe skóry twarzy – skierowano do poradni dermatologicznej w celu dalszej diagnostyki przy użyciu dermatoskopu.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Panu drowi n. med. Łukaszowi Czupkałło, specjaliście chirurgii stomatologicznej za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 2 lutego2019r w gabinecie stomatologicznym dr Aleksandry Lewandowskiej w Poznaniu, przy  ul. Juwenalisa 68 wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie  Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badania zapisało się 15 osób a zgłosiło się 12 pacjentów. Było to 7 kobiet (5 w przedziale wiekowym 20 do 39 lat  i 2 w wieku 40 lat i więcej), oraz 5 mężczyzn (jeden w wieku 20-39 lat i 4 w wieku 40 lat i więcej).
W grupie niskiego ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej (0-1pkt) znalazły się 3 osoby,
w grupie podwyższonego ryzyka (2-3 pkt) znalazło się 5 osób, a w grupie wysokiego ryzyka (4 pkt i więcej) 4 pacjentów.
U 6 osób wykryto nieprawidłowości. Cztery osoby zostały skierowane do dalszej diagnostyki: 3 ze zmianami płaskimi o charakterze leukoplakii, a  jedna  z kostniakiem na podniebieniu.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje Pani dr  Aleksandrze Lewandowskiej za udział w Akcji: „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Dni otwarte w 2018 roku

Dni otwarte w 2017 roku

Dni otwarte w 2016 roku

Dni otwarte w 2015 roku

Dni otwarte w 2014 roku

Dni otwarte w 2013 roku

Dni otwarte w 2012 roku

 

Facebook