Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Dni Otwarte w Gabinetach Stomatologicznych

 

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych -

 „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Organizacja  Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym:

 

1.Fundacja

-ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,

-Fundacja informuje o Akcji media lokalne i  stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,

-Fundacja dostarczy do gabinetu , urządzenie Microlux oraz  1% kwasy octowe potrzebne do wykonania badania, w ilości uzgodnionej,

- Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej,

- Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem a także grant na dofinansowanie badań. Na pozytywną decyzję lokalnych władz Fundacja nie ma wpływu.

 

2. Gabinet stomatologiczny:

- gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować  Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,

- w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,

- lekarz przeprowadza  ogólne, standardowe badanie kontrolne higieny jamy ustnej oraz głowy i szyi  pacjenta,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie do 3 punktów , lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia Microlux badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

- w przypadku podejrzeń zmian na śluzowce zalecamy ponowne diagnozowanie w świetle Microluxa po wypłukaniu jamy ustnej 1% kwasem octowym,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie 4 i więcej punktów badanie należy zawsze wykonać przy pomocy urządzenia Microlux i 1% kwasu octowego

- koszt 1% kwasu octowego potrzebnego do badania pacjenta zależy od aktualnej ceny u dystrybutora (po zakończeniu Akcji Gabinet płaci za zużytą ilość octów na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację)

 

Fundacja kupuje 1% kwasy octowe, u dystrybutora, po cenie zakupu od producenta i po takiej cenie dostarcza je do Gabinetu.

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna  oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując  Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.

Fundacja prosi o umieszczenie  logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać  podsumowanie Dnia otwartego wg wzoru, na adres Fundacji.

 

Kontakt:  info@zusmiechem.org.pl,  tel.22 3517658

 

Przypominamy o obowiązku wypełnienia karty i zgłoszenia nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów  (rozp. R. M .z 9.11.2012-Dz.U.z 2012 poz.1391). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

 

 

DNI OTWARTE W 2019 ROKU

 

W dniu 8 kwietnia 2019r w Szpitalu Powiatowym w Opocznie z okazji 100-lecia odrodzenia się lecznictwa w Opocznie, odbyły się min. badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej. Badanie wykonywał dr n. med. Paweł Cichoń.
Przebadano 18 osób dorosłych i grupę 49 dzieci przedszkolnych zwiedzających szpital w ramach imprezy rocznicowej.
Wśród kobiet były 3 osoby w wieku do 19 lat , 4 w wieku 20–39 lat i 6 pacjentek mających ponad 40 lat. Wśród mężczyzn 2 miało mniej niż 19 lat, 2 pacjentów w wieku 20–39  lat i  1 powyżej 40 lat.
U 3 pacjentów wykryto nieprawidłowości ( w tym jedno podejrzenie nowotworu) i skierowano ich na dalszą diagnostykę.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje dr Pawłowi Cichoniowi za przeprowadzenie badań przesiewowych.

 

W dniu 23 marca 2019r w Medycznej Szkole Policealnej  „Awans Med”  w Kielcach odbyło się spotkanie w ramach dnia otwartego wspierającego obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.

Wydarzenie rozpoczęto wykładem dla studentów, prowadzonym przez higienistkę stomatologiczną p. Agnieszkę Buchcic, nauczycielkę tutejszej szkoły.

Następnie uczennice pod kierunkiem doświadczonych higienistek przeprowadziły instruktarz higieny jamy ustnej oraz badanie zewnątrz ustne, a dr Ewa Nartowska czuwająca nad całością badań, przeprowadziła badania wewnątrzustne i określiła potrzeby poszczególnych pacjentów. Następnie w ramach badań przesiewowych przebadano 12 pacjentów urządzeniem Microlux. Wśród nich było 2 mężczyzn w grupie wiekowej 20-39 lat, palących do 10-ciu papierosów dziennie, oraz 10 kobiet, 9 w wieku 20-39 lat i jedna powyżej 40. Wśród Pań  3 paliły do 10-ciu papierosów dziennie (pozostałe niepalące) a u 5 były w najbliższej rodzinie przypadki zachorowania na raka. Dwóch pacjentów zostało skierowanych na konsultacje do poradni chirurgicznej a jedna pacjentka na konsultację laryngologiczną i alergologiczna
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje paniom dr Ewie Nartowskiej, Agnieszce Buchcic i wszystkim uczestnikom Dnia Otwartego w Medycznej Szkole Policealnej Awans Med

 

W dniach 20 - 21.03.2019r w klinice stomatologicznej BioClinic w Brodnicy wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
N
a badanie zgłosiło się 26 pacjentów:  21 kobiet i 5 mężczyzn. U dwu pacjentów wykryto nieprawidłowości w świetle lampy Microlux.
Obie osoby zostały skierowane do poradni periodontologicznej.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom z Kliniki BioClinik  za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. 

 

W dniu 20 marca 2019r w gabinecie stomatologicznym dr Barbary Gołębickiej w Koszalinie, przy  ul. Małopolskiej 18/5 wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie  Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badania zgłosiło się 22 pacjentów. Było to 17 kobiet  oraz 5 mężczyzn. Poniżej 40 roku życia było 6 pacjentów a powyżej 40 roku życia – 18.
Do dalszej diagnostyki skierowano 2 osoby. Badania lampą Velscope przeprowadzili następujący lekarze chir. stom. Barbara Gołębicka, lek. stom. Mariola Rozental, lek. stom. Michalina Marczyk,  lek. stom. Martyna Jońska.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje wszystkim lekarzom za udział w Akcji: „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 20 marca 2019r, z okazji światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej i akcji „Cała Polska mówi #aaa”, w Zespole Gabinetów Stomatologicznych MMKaczmarek w Jeleniej Górze zostały przeprowadzone badania w kierunku zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej.
W bezpłatnym badaniu klinicznym i skryningowe jamy ustnej uczestniczyło 33 pacjentów
w wieku od 25 do 90 lat.
W badaniach wykryto u 5 pacjentów zmiany patologiczne na błonie śluzowej jamy ustnej, nie wymagające badania histpat. Jeden pacjent został skierowany na konsultację laryngologiczną.
Każdy z pacjentów wypełnił ankietę ryzyka, został pouczony o czynnikach ryzyka i grupach ryzyka zachorowania  na raka jamy ustnej oraz nauczony samokontroli.
Badanie przeprowadziła lekarze Małgorzata Giezek-Kaczmarek, Maciej Kaczmarek, Urszula Kosiorowska, Krzysztof Macianis i Agnieszka Puławska.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” bardzo dziękuje wszystkim lekarzom  za udział
w Akcji.

 

W dniach 02 i 04 lutego 2018r. w Czupkałło Dental Clinic przy ul. Wojciechowskiego 55 w Lublinie przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej w ramach Akcji  „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badanie zapisało się 36 pacjentów a zgłosiło się 8 osób. Wśród pacjentów były 22 kobiety  i 6 mężczyzn. 24 osoby znajdowały się w grupie podwyższonego ryzyka (2-3 pkt w ankiecie), a 4 pacjentów w grupie wysokiego ryzyka (powyżej 4 pkt.)
U 16 pacjentów  wykryto nieprawidłowości – wszyscy pacjenci zostali skierowani do dalszej obserwacji lu diagnostyki. Wykryte nieprawidłowości to:
- 3 przypadki leukoplakii
- 2 przypadki zmiany barwnikowej na błonie śluzowej
- nadżerka błony śluzowej
- kostniak kości szczęki
- zmiana egzofityczna podniebienia
- odleżyna pod protezą
- patologiczne objawy ze strony węzłów chłonnych głowy i szyi u 3 pacjentów
- 3 pacjentów z niepokojącymi objawami z obrębu gardła, krtani i zatok szczękowych zostało skierowanych do poradni laryngologicznej
- znamię barwnikowe skóry twarzy – skierowano do poradni dermatologicznej w celu dalszej diagnostyki przy użyciu dermatoskopu.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Panu drowi n. med. Łukaszowi Czupkałło, specjaliście chirurgii stomatologicznej za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 2 lutego2019r w gabinecie stomatologicznym dr Aleksandry Lewandowskiej w Poznaniu, przy  ul. Juwenalisa 68 wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie  Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badania zapisało się 15 osób a zgłosiło się 12 pacjentów. Było to 7 kobiet (5 w przedziale wiekowym 20 do 39 lat  i 2 w wieku 40 lat i więcej), oraz 5 mężczyzn (jeden w wieku 20-39 lat i 4 w wieku 40 lat i więcej).
W grupie niskiego ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej (0-1pkt) znalazły się 3 osoby,
w grupie podwyższonego ryzyka (2-3 pkt) znalazło się 5 osób, a w grupie wysokiego ryzyka (4 pkt i więcej) 4 pacjentów.
U 6 osób wykryto nieprawidłowości. Cztery osoby zostały skierowane do dalszej diagnostyki: 3 ze zmianami płaskimi o charakterze leukoplakii, a  jedna  z kostniakiem na podniebieniu.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje Pani dr  Aleksandrze Lewandowskiej za udział w Akcji: „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Dni otwarte w 2018 roku

Dni otwarte w 2017 roku

Dni otwarte w 2016 roku

Dni otwarte w 2015 roku

Dni otwarte w 2014 roku

Dni otwarte w 2013 roku

Dni otwarte w 2012 roku

 

Facebook