Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Dni Otwarte w Gabinetach Stomatologicznych

 

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych -

 „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Organizacja  Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym:

 

1.Fundacja

-ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,

-Fundacja informuje o Akcji media lokalne i  stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,

-Fundacja dostarczy do gabinetu , urządzenie Microlux oraz  1% kwasy octowe potrzebne do wykonania badania, w ilości uzgodnionej,

- Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej,

- Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem a także grant na dofinansowanie badań. Na pozytywną decyzję lokalnych władz Fundacja nie ma wpływu.

 

2. Gabinet stomatologiczny:

- gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować  Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,

- w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,

- lekarz przeprowadza  ogólne, standardowe badanie kontrolne higieny jamy ustnej oraz głowy i szyi  pacjenta,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie do 3 punktów , lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia Microlux badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

- w przypadku podejrzeń zmian na śluzowce zalecamy ponowne diagnozowanie w świetle Microluxa po wypłukaniu jamy ustnej 1% kwasem octowym,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie 4 i więcej punktów badanie należy zawsze wykonać przy pomocy urządzenia Microlux i 1% kwasu octowego

- koszt 1% kwasu octowego potrzebnego do badania pacjenta zależy od aktualnej ceny u dystrybutora (po zakończeniu Akcji Gabinet płaci za zużytą ilość octów na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację)

 

Fundacja kupuje 1% kwasy octowe, u dystrybutora, po cenie zakupu od producenta i po takiej cenie dostarcza je do Gabinetu.

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna  oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując  Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.

Fundacja prosi o umieszczenie  logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać  podsumowanie Dnia otwartego wg wzoru, na adres Fundacji.

 

Kontakt:  info@zusmiechem.org.pl,  tel.22 3517658

 

Przypominamy o obowiązku wypełnienia karty i zgłoszenia nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów  (rozp. R. M .z 9.11.2012-Dz.U.z 2012 poz.1391). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

 

 

DNI OTWARTE W 2018 ROKU

 

 

W dniu 20.10.2018r w klinice stomatologicznej BioClinic w Brodnicy wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
N
a badanie zgłosiło się 10 pacjentów:  5 kobiet i 5 mężczyzn. 4 kobiety były w przedziale wiekowym powyżej 40 lat, 1 w przedziale wiekowym 20 – 39 lat.  4 mężczyzn było w przedziale wiekowym 20-39 lat i 1 powyżej 40 lat.
Wśród pacjentów 2 osoby miały 4 punkty w ankiecie. Reszta osób była w środkowej punktacji czyli w  grupie podwyższonego ryzyka.
U jednej osoby wykryto nieprawidłowości w świetle lampy Microlux.
2 osoby zostały przekierowane do specjalisty periodontologa a 1 osoba do poradni chirurgii szczękowo-twarzowej.

Osoba, u której wykryto nieprawidłowości w świetle lampy Microlux, odczuwała „spuchnięcie” obszaru trójkąta zatrzonowcowego po prawej stronie oraz klinicznie widoczne były zmiany o charakterze leukoplakii w tym miejscu. Błona śluzowa w okolicy przyczepu wargi górnej była również pokryta białymi zmianami w formie smug. Występował uogólniony stan zapalny dziąseł oraz masywne złogi kamienia nazębnego. Higiena zła.

Kolejne dwie osoby zostały skierowane do poradni specjalistycznych z poniższych powodów:
- na chirurgie szczękowo-twarzową Pani z rozpoznanym i monitorowanym nie powiększającym się guzem w przestrzeni przygardłowej, która w ostatnim czasie zaczęła odczuwać drętwienie języka codziennie rano, pieczenie języka oraz miała na prawym boku języka niewielką rankę, która jednak mogła być spowodowana ostrymi brzegami wypełnienia w zębie. Wypełnienie zostało wyszlifowane. Badanie lampą Microlux nie wykazało nieprawidłowości.
- do poradni periodontologicznej w związku z małą zmianą o charakterze nadżerki na boku języka.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom z Kliniki BioClinik  za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. 

 

Po raz trzeci w NZOZ „ Centrum Uśmiechu” w Chrzanowie w dniu 26 września 2015r, pod honorowym patronatem Starosty Chrzanowskiego odbyła się akcja „PRZEBADAJ SIĘ – ZDROWA JAMA USTNA TO NIE TYLKO ZĘBY”.
W trakcie jej trwania przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.
Zbadano 20 pacjentów: 7 kobiet i 13 mężczyzn. Wykonano kompleksowe badanie głowy
i szyi, przebadano węzły chłonne, skórę głowy i szyi.  Zanotowano nieprawidłowości w jamie ustnej u 14 osób badanych, w tym na błonach śluzowych u 12 osób. Skierowano na konsultacje: chirurgii stomatologicznej - 2 osoby, periodontologiczne – 2 osoby, protetyczne – 1 osoba, błon śluzowych – 2 osoby. Ponadto skierowano jedna osobę do lekarza internisty i jedną do laryngologa.
U wszystkich pacjentów przeprowadzono instruktaż higieny jamy ustnej oraz rozmowę na temat ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej i przeprowadzenia samokontroli.
Fundacja dziękuje serdecznie lekarzom NZOZ „Centrum Uśmiechu” za udział w kolejnej , corocznej Akcji Dni Otwartych

 

W dniu 21 września 2018r w Klinice Platinum przy ul. Ksiecia Witolda 49 we Wrocławiuz wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badanie zgłosiło się 12 pacjentów:  9 kobiet i 3 mężczyzn. 12 osób było w przedziale wiekowym powyżej 40 lat, 1 w przedziale wiekowym 20 – 39 lat. 
Wśród pacjentów były 2 osoby palące papierosy (do 10 dziennie) i jedna, która rzuciła palenie trzy lata temu. U żadnego pacjentów nie stwierdzono nieprawidłowości. Pacjenci zostali poinstruowani jak samodzielnie skontrolować jamę ustna w domu oraz otrzymali ulotki informacyjne z opisem badania.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom z Kliniki Platinum  za udział
w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
 

 

W dniach 05-06.07. 2018r. w Prywatnym Gabinecie Stomatologiczno –Periodontologicznym Anny Dojs przy ul. Żeromskiego 19/3 w Gorzowie Wielkopolskim, kolejny raz, przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej w ramach akcji Fundacji.
Badanie przeprowadzono urządzeniem Velscope VX i MucoScope.
Zbadano 14 pacjentów w tym 2 mężczyzn i 12 kobiety. Wśród nich było 10 osób w grupie podwyższonego ryzyka i 3 osoby w grupie wysokiego ryzyka.
Do dalszej diagnostyki skierowano 2 osoby.
Badanie przeprowadzili lek. dent. Joanna Andrzejak oraz lek. dent. Michał Dojs – lekarze specjalizujący się w dziedzinie periodontologii.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Joannie Andrzejak i Panu Doktorowi Michałowi Dojs za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 19 czerwca 2018r w NZOZ AMDental PLUS w Piasecznie przy ul. Puławskiej 45 kolejny raz wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
N
a badanie zgłosiło się 7 pacjentów:  5 kobiet w wieku powyżej 40 lat  i 2 mężczyzn w wieku 20-39 lat.
Wśród pacjentów 5 osób znajdowało się w grupach zwiększonego ryzyka. U jednej osoby (kobieta) wykryto nieprawidłowości (zmiany w okolicy ślinianki podżuchwowej). Pacjentka została skierowana do poradni chirurgicznej i na USG oraz kontroli za rok.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje dr Annie Deptale  za udział coroczny Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
 

 

W dniach 16-18.06.2018r w gabinecie stomatologicznym ADADENT Centrum Medyczne i Szkoleniowe w Przecławiu (Przecław 93/1) w ramach akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa” przeprowadzono przesiewowe badania stomatologiczne w kierunku raka jamy ustnej.
Na badania zapisało się 19 pacjentów, natomiast zgłosiło się 16 osób - 12 kobiet i 4 mężczyzn. Grupy wiekowe pacjentów:
20-39 lat -  3 kobiety
40 lat i więcej – 9 kobiet i 4 mężczyzn
Pacjenci znajdujący się w poszczególnych grupach ryzyka:
Niewielkie ryzyko 0-1 pkt – 0 osób
Podwyższone ryzyko 2-3 pkt – 8 osób
Wysokie ryzyko 2-3 pkt – 8 osób
U 4 pacjentów wykryto nieprawidłowości, wszystkie pozostają pod dalsza obserwacją gabinetu.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Jolancie Nowakowskiej-Socha  za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 10-11.05.2018 r. w Prywatnym Gabinecie Stomatologiczno-Periodontologicznym Anny Dojs przy ul. Żeromskiego 19/3 w Gorzowie Wielkopolskim, po raz kolejny, przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej, w ramach Akcji Fundacji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Badanie przeprowadzono urządzeniem Velscope VX i MucoScope.
Zbadano 5 pacjentów (cztery kobiety oraz jednego mężczyznę), z czego:

1 w grupie niewielkiego ryzyka

1 w grupie podwyższonego ryzyka

3 w grupie wysokiego ryzyka
Badanie przeprowadzili Joanna Andrzejak - specjalizująca się w dziedzinie periodontologii oraz dr n. med. Anna Dojs specjalista periodontolog.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Annie Dojs i Pani Doktor Joannie Andrzejak za udział w Akcji.

 

W dniu 2.06.2018r w klinice stomatologicznej Smile Dentica w Krakowie wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
N
a badanie zgłosiło się 7 pacjentów:  3 osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat i  4 osoby w przedziale wiekowym powyżej 40 lat.
Wśród pacjentów 5 osób to niepalący i 2 palące powyżej 10 papierosów, 6 osób używało niewiele alkoholu a jedna piła 2-3 razy w tygodniu. 3 osoby zgłaszały przypadki nowotworów w rodzinie.
Jeden pacjent został odesłany na konsultację z powodu zmiany barwnikowej na wyrostku i małej leukoplakii na policzku.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom z Kliniki Smile Dentica za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. 

 

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w gabinecie NZOZ DentiMed w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Bohaterów 14 Brygady 17 wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badania zgłosiło się 18 pacjentek, wszystkie w wieku powyżej 40 lat. W grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej znalazło się 7 osób. W badaniach wykryto nieprawidłowości u 3 pacjentek, wszystkie skierowano do dalszej diagnostyki.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje dr. Pawłowi Cichoniowi z NZOZ DentiMed za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
 

 

W dniu 13 kwietnia 2018 r. w gabinecie Stomatologia Niedziałkowskiego w Tarnowskich Górach przy
ul. Niedziałkowskiego 42, wy
konano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie  Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Zbadanych zostało 14 pacjentów, w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn w wieku 20 - 39 lat  oraz 7 kobiet w wieku 40 lat i więcej. W grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej znalazło się 9 osób.
W badaniach wykryto nieprawidłowości u 2 pacjentów, których skierowano do dalszej diagnostyki.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje dr Małgorzacie Sabuda z gabinetu Stomatologia Niedziałkowskiego za udział w akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
 

 

W dniu 12 kwietnia 2018r w gabinecie stomatologicznym D-Dent Sopot, ISPL Aleksandra Dąbek w Sopocie wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie  Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badania zapisano 42 osoby a zgłosiło się 39 pacjentów. Było to 29 kobiet (jedna w wieku do 19 lat, 7 osób przedziale wiekowy 20 do 39 lat  i 21 w wieku 40 lat i więcej), oraz 10 mężczyzn (2 osoby w wieku 20-39 lat i 8 w wieku 40 lat  i więcej).
Grupy ryzyka:  0-1 pkt – 2 osoby, 2 pkt 8 osób, 3 pkt 18 osób, 4 pkt 8 osób, 5 pkt 8 osób, 5 pkt2 osoby, i 7 pkt 1 osoba.
W badaniach nie wykryto nieprawidłowości jednak jedną osobę  skierowano do dalszej diagnostyki.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje dr Aleksandrze Dąbek za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
 

 

W dniu 21 marca 2018r w Centrum Stomatologii Sidzina w Krakowie, w ramach Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa” przeprowadzone zostały badania przesiewowe
w kierunku raka jamy ustnej

Na badanie zapisało się 20 pacjentów, a zgłosiło się 18 osób  – 12 kobiet i 6 mężczyzn.
Grupy wiekowe pacjentów:
20 – 39 lat – 4 kobiety i 1 mężczyzna
40 lat i więcej – 8 kobiet i 5 mężczyzn
Ilość pacjentów znajdująca się w grupach ryzyka:
niewielkie ryzyko 0  – 1 pkt – 1 osoba
podwyższone ryzyko 2- 3 pkt  – 13 osób
wysokie ryzyko 4 pkt i więcej  - 4 osoby
U 3 pacjentów wykryto nieprawidłowości, wszyscy zostali skierowani do dalszej diagnostyki do poradni periodontologicznej.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom  z Centrum Stomatologii Sidzina za udział w Akcji ”Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. 

 

W dniu 20 marca 2018r w Zespole Gabinetów Stomatologicznych MMKaczmarek w Jeleniej Górze została przeprowadzona  Akcja „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
W bezpłatnym badaniu klinicznym i skryningowe jamy ustnej uczestniczyło 30 pacjentów – 22 kobiety i 8 mężczyzn.
W badaniach wykryto u 18 pacjentów zmiany patologiczne na błonie śluzowej jamy ustnej. 2 pacjentów skierowano na  konsultację dermatologiczną, 4 pacjentów musi zgłosić się na kontrolne badanie za 14 dni, 3 pacjentów skierowano na biopsję i badanie histopatologiczne.
Wszyscy pacjenci zostali nauczeni samokontroli jamy ustnej. U pacjentów z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka przeprowadzono edukację antynikotynową i antyalkoholową. Wiek pacjentów był w przedziale 19-70 lat.
Badanie przeprowadziła lekarz dentysta spec. periodontolog Małgorzata Giezek-Kaczmarek.  
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje dr Małgorzacie Giezek-Kaczmarek za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka  przeciwrakowa”.
 

 

W dniu 20 marca 2018r w Przychodni Opieki Stomatologicznej Eko-Med. Małgorzata Pitera
w Chełmie przy Al. Żołnierzy I A.W.P 3
wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej
w trakcie  Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”
.
W bezpłatnym badaniu klinicznym i skryningowe jamy ustnej uczestniczyło 38 pacjentów – 25 kobiet i 13 mężczyzn. Rozkład w przedziale wiekowym to: od 20 do 39 lat – 6 kobiet, 3 mężczyzn, 40 lat  i więcej – 19  kobiet, 10 mężczyzn. W grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej (2-3 pkt. z ankiety) znalazło się 31 osób, a w grupie wysokiego ryzyka (4 pkt i więcej) było 7 pacjentów. W badaniach wykryto u 7 pacjentów zmiany patologiczne na błonie śluzowej jamy ustnej. Jednego pacjenta skierowano do leczenia w Poradni Błon Śluzowych Instytutu Stomatologii. 6 kolejnych poinformowano o konieczności wizyty kontrolnej i ewentualnym skierowaniu do Instytutu Stomatologii.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom z Przychodni Eko-Med za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
 

 

W dniach 17 marca 2018r w Przychodni SNZOZ MOTO-MED. Sp. z o.o. w Kielcach w ramach Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa” przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej
Na badanie zapisało się 24 pacjentów, a zgłosiło się 19 osób  – 10 kobiet i 9 mężczyzn.
Grupy wiekowe pacjentów:
do 19 lat – 1 mężczyzna
20 – 39 lat – 4 mężczyzn, 4 kobiety
40 lat i więcej – 4 mężczyzn, 6 kobiet
Ilość pacjentów znajdująca się w grupach ryzyka:
niewielkie ryzyko 0  – 1 pkt – 1 mężczyzna
podwyższone ryzyko 2- 3 pkt  – 3 mężczyzn, 8 kobiet
wysokie ryzyko 4 pkt i więcej  - 5 mężczyzn i 2 kobiet
U 13 osób wykryto nieprawidłowości (4 kobiet i 9 mężczyzn). 4 osoby skierowano do dalszej diagnostyki onkologicznej i wystawiono im skierowania na badania do ŚCO w Kielcach. Zmiany z podejrzeniem raka dotyczyły w 3 przypadkach nasady języka i w jednym migdałów podniebiennych.
Kolejnym 2 pacjentom (mężczyznom) wystawiono skierowanie na dalsze leczenie. Wątpliwości w diagnozowaniu wzbudzały lekkie zaczerwienienie gardła zwłaszcza po stronie prawej bez oznak nieżytowych i objawów bólowych, te osoby zostały poproszone o wizyty kontrolne.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom z SNZOZ MOTO-MED za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. 

 

W dniu 17 marca 2018r. w Gabinecie stomatologicznym Dens-Med. lek. dent Pawła Fołtyna w Białobrzegach odbyła się Akcja „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Na badanie zapisało się 38 pacjentów.  – 27 kobiet i 11 mężczyzn.
Wśród kobiet były 23 pacjentki w wieku powyżej 40 lat, 3 pacjentki  w wieku 20-39 i 1 poniżej 19 lat.
Wśród mężczyzn było 8 pacjentów powyżej 40 lat i 3 w wieku 20-39 lat.
W grupie wysokiego ryzyka znalazło się 11 pacjentów: 8 kobiet w wieku powyżej 40 lat i 3 mężczyzn w wieku powyżej 40 lat.
W grupie podwyższonego ryzyka było 25 osób - 17 kobiet w wieku powyżej 40 lat i 20-39 lat  i 8 mężczyzn w wieku powyżej 40 lat i 20-39 lat.
Nieprawidłowości wykryto u dwóch pacjentów (1 kobieta i  1 mężczyzna) i skierowano ich na konsultacje periodontologiczne.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje Panu Doktorowi Pawłowi Fołtynowi za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
 

 

W dniach 16, 17 marca 2018r w NZOZ UNIDENT s.c. w Krakowie, przy ul. 29 Listopada 65a,
w ramach Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa” przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej

Na badanie zapisało się 20 pacjentów, a zgłosiło się 18 osób  – 14 kobiet i 4 mężczyzn.
Grupy wiekowe pacjentów:
20 – 39 lat – 4 kobiety i 1 mężczyzna
40 lat i więcej – 10 kobiet i 3 mężczyzn
Ilość pacjentów znajdująca się w grupach ryzyka:
niewielkie ryzyko 0  – 1 pkt – 2 osoby
podwyższone ryzyko 2- 3 pkt  – 11 osób
wysokie ryzyko 4 pkt i więcej  - 5 osób
U 6 pacjentów wykryto nieprawidłowości, wszystkie te osoby będą pozostawały pod dalszą obserwacją gabinetu.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom wykonującym badania:
dr Marzenie Lepak, dr Kamili Buszkiewicz, dr Katarzynie Serafin-Polak, dr Kacprowi Błaszczyk
w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
 

 

 

W dniach 11-13.01.2018 r. w Prywatnym Gabinecie Stomatologiczno-Periodontologicznym Anny Dojs przy ul. Żeromskiego 19/3 w Gorzowie Wielkopolskim, po raz kolejny, przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej, w ramach Akcji Fundacji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
Badanie przeprowadzono urządzeniem Velscope VX i MucoScope.
Zbadano 19 pacjentów: w tym 5 mężczyzn i 14 kobiet,
z czego:
1 w grupie niewielkiego ryzyka,
11 w grupie podwyższonego,
7 w grupie wysokiego ryzyka,
6 skierowano do dalszej diagnostyki.

Badanie przeprowadzili lek. dent. Adriana Szczepańska-Gałgańska i lek. dent. Michał Dojs – lekarze specjalizujący się w dziedzinie periodontologii.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Adriannie Szczepańskiej-Gałgańskiej i Panu Doktorowi Michałowi Dojs za udział w Akcji.

 

W dniu 2 marca 2018r w gabinecie Stomatologia dla Uśmiechu w Świdnicy śląskiej, przy  ul. Jodłowej 38 wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w trakcie  Akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.
na badania zapisało się 13 osób a zgłosiło się 6 pacjentów. Były to 3 kobiety (jedna w przedziale wiekowym 20 do 39 lat  i 2 w wieku 40 lat i więcej), oraz 3 mężczyzn (jeden w wieku 20-39 lat,
2 w wieku 40 lat  i więcej). W grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej
(2-3 pkt. z ankiety) znalazły się 4 osoby, a w grupie wysokiego ryzyka (4 pkt i więcej) 2 pacjentów.
W badaniach wykryto nieprawidłowości u 2 pacjentek i obie skierowano do dalszej diagnostyki.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje lekarzom z gabinetu Stomatologia dla Uśmiechu udział w Akcji: „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Dni otwarte w 2017 roku

Dni otwarte w 2016 roku

Dni otwarte w 2015 roku

Dni otwarte w 2014 roku

Dni otwarte w 2013 roku

Dni otwarte w 2012 roku

 

Facebook

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie 1 % podatku za 2017r. na Fundację "Z uśmiechem przez życie".

Dzięki Państwa wsparciu udało nam się zebrać

4080,20 zł

 

Dziękujemy!