Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

21-25 września 2020r. - VIII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI       

21 – 25 WRZEŚNIA 2020

 

W dniach 21-25 września 2020 roku, kolejny raz, odbędzie się VIII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. 

W tym roku pod hasłem Rak głowy i szyi nie czeka! Zgłoś się do specjalisty!

 

W ramach tej kampanii społecznej, ponownie, w polskich szpitalach, przychodniach prowadzone będą bezpłatne badania i działania edukacyjne, mające na celu zwiększyć świadomość opinii publicznej na temat zagrożeń wynikających z nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi oraz spotkania z decydentami mającymi wpływ na ochronę zdrowia.

Zachęcamy wszystkich lekarzy stomatologów aby w tym czasie (i nie tylko) zachowali szczególną czujność onkologiczną i u wszystkich  swoich pacjentów przeprowadzili badanie kliniczne zewnątrzustne i wewnątrzustne, będące podstawowym badaniem przesiewowym w kierunku raka jamy ustnej.

 

Poniżej zamieszczamy program kampanii prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi, organizację naukową skupiającą specjalistów z wielu dziedzin medycyny prowadzących opiekę nad chorymi z nowotworami głowy i szyi.

 

Badania profilaktyczne w trakcie tygodnia są prowadzone głównie przez laryngologów i onkologów. Informacje po linkiem https://oppngis.pl/badania-profilaktyczne/

 

21 września – dzień medialny

 

Miasto

Działania

1

Warszawa

Konferencja Prasowa inaugurująca VIII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

– Dom Dziennikarza, godz. 11.00

Poznań - WCO

Konferencja Prasowa; Wywiady i wystąpienia w lokalnych mediach

Warszawa

Szpital Mędzyleski

 

Wywiady i wystąpienia w lokalnych mediach

Zamość

Wywiad w lokalnej telewizji; Informacje w prasie i na stronie internet

Zielona Góra

Konferencja Prasowa; Wywiady i wystąpienia w lokalnych mediach

Nowy Sącz

Informacja w lokalnych mediach o Tygodniu Profilaktyki

Kraków –

Szpital Wojskowy

Wywiad z Komendantem 5WSzK w TVP Kraków lub konferencja prasowa w 5WSzK na str. Internetowej i facebookowej szpitala

Kraków –

Szpital Uniwersytecki

Konferencja Prasowa poświęcona problemowi nowotworów głowy

i szyi, promująca ośrodek oraz Program Profilaktyki, informująca

o działaniach zaplanowanych w trakcie Tygodnia;

Materiał dla telewizji o konieczności badań profilaktycznych nowotworów głowy i szyi.

Kielce ŚCO

Konferencja Prasowa poświęcona problemowi nowotworów głowy

i szyi promująca ŚCO oraz Program Profilaktyki „Twój świadomy wybór”, informująca o działaniach zaplanowanych w czasie Tygodnia w ŚCO. Dyżur ekspercki podczas audycji radiowej.

Radom

Spotkanie z lokalnymi mediami

2

Bezpłatne badania profilaktyczne

Warszawa –

Szpital Międzyleski

Zapisy na bezpłatne badania laryngologiczne – tel. 22 473 54 64

w godz. 8.00 – 14.00

Łódź –

szpital WAM

Rejestracja na bezpłatne badania laryngologiczne

w godz. 10.00 – 12.00

Kraków –

Szpital Wojskowy

Badania przesiewowe w Gabinecie Laryngologicznym Polikliniki 5WSzK (w tym endoskopia, obrazowanie w wąskim paśmie światła) w godz. 10.00 – 12.00

Warszawa –

Szpital Czerniakowski

 

Rejestracja w godz. 8.00 – 14.00;   tel. 502 916 688

 

 

22 września

Dzień współpracy z osobami mającymi wpływ na ochronę zdrowia w Polsce

 

Miasto

Działania

3

Poznań - WCO

Debata z decydentami mającymi wpływ na ochronę zdrowia

w woj. Wielkopolskim i w Poznaniu

Warszawa –

Szpital Międzyleski

 

Akcja promocyjno-informacyjna - spotkanie z Dyrektorem MSSW

Kraków –

Szpital Wojskowy

Spotkanie Komendanta 5WSzK władzami województwa i małopolskiego NFZ (omówienie zagadnień profilaktyki schorzeń onkologicznych głowy i szyi)

Kielce - ŚCO

Przygotowanie i kolportaż do Marszałka, Wojewody, Dyrektorów NFZ oraz lokalnych biur poselskich apelu do decydentów , zwracającego uwagę na problem nowotworów głowy i szyi.

Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy

i szyi wraz z historiami pacjentów aktualnościach na stronie internetowej oraz elektronicznych tablicach informacyjnych poradniach ŚCO

4

Bezpłatne badania profilaktyczne

Warszawa –

Szpital Międzyleski

tel. 22 473 54 64,      godz.  8.00 – 14.00

Kraków –

Szpital Wojskowy

                                  godz.12.00 – 14.00  

Kraków -

Szpital Uniwersytecki

tel. 12 400 12 51        godz.  8.00 – 14.00         

Radom

tel. 48 377 90 20        godz.  7.30 – 18.00    

Łódź – Szpital AM

Rejestracja na badania profilaktyczne

23 września - Dzień badań profilaktycznych

 

Miasto

Działania

5

Kielce - ŚCO

Prezentacja dotycząca objawów i profilaktyki nowotworów głowy

i szyi wraz z historiami pacjentów aktualnościach na stronie internetowej oraz elektronicznych tablicach informacyjnych poradniach ŚCO (w ciągu całego tygodnia)

Radom

Spotkanie z władzami samorządowymi

Bezpłatne badania profilaktyczne

6

Łódź – Szpital WAM

Rejestracja na badania profilaktyczne

Poznań – WCO

Tel. 61 885 07 29                           godz. 10.30 – 15.15

Kraków –

Szpital Uniwersytecki

Bezpłatne konsultacje logopedyczne;

Kraków –

Szpital Wojskowy

Rejestracja na badania profilaktyczne

Warszawa –

Szpital Międzyleski

Tel. 22 473 54 64                             godz. 8.00 – 14.00

Warszawa –

Szpital Czerniakowski

Tel. 502 916 688                              godz. 8.00 – 14.00

Kielce ŚCO

Tel. 41 367 46 53

24 września - Edukacja

 

Miasto

Działania

7

Poznań WCO

Wykłady na temat nowotworów głowy i szyi dla licealistów

i studentów (online), akcje promocyjne na terenie miasta (Galeria Avenida)

Zielona Góra

Wykłady na temat nowotworów głowy i szyi dla uczniów i studentów (forma uzależniona od możliwości spotkań z uczniami lub online)

Zamość

Wykład edukacyjny dla lekarzy, pielęgniarek szpitali i POZ: „Nowotwory głowy i szyi. Epidemiologia, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja”.

Warszawa-

Szpital Międzyleski

Wykłady edukacyjne dla pielęgniarek, lekarzy rodzinnych z regionu Mazowsza

Warszawa –

Szpital Czerniakowski

Wywiady lub wystąpienia w lokalnych mediach – spotkanie edukacyjne na temat nowotworów głowy i szyi

Nowy Sącz

Wykłady na temat nowotworów głowy i szyi dla studentów. Szkolenia edukacyjne dla pielęgniarek.

Kraków –

Szpital Wojskowy

Wykłady online dla żołnierzy jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP, dotyczące profilaktyki schorzeń onkologicznych głowy i szyi

Kraków –

Szpital Uniwersytecki

Wykłady edukacyjne, szkolenia dla pielęgniarek, stomatologów, lekarzy rodzinnych. Wykłady na temat nowotworów głowy i szyi dla uczniów i studentów

Kielce ŚCO

Wykład online dr n. med. Sławomira Okły dot. problematyki nowotworów region głowy I szyi 

Kolportaż materiałów edukacyjnych nt. nowotworów głowy i szyi

w POZ-ach współpracujących z ŚCO w ramach projektu „Twój świadomy wybór”

Akcja edukacyjno-promocyjna w jednej z kieleckich galerii

z kolportażem materiałów edukacyjnych i zapisami na badania

w ramach projektu „Twój świadomy wybór”

 

Bezpłatne badania profilaktyczne

8

Kraków-

Szpital Wojskowy

                                godz. 12.00 – 14.00

Łódź – Szpital WAM

                                godz. 12.00 – 14.00

Radom

Tel. 48 377 90 20    godz. 7.30 – 18.00

25 września – dzień pacjencki

 

Miasto

Działania

9

Poznań WCO

Wykłady dla pacjentów dotyczące rehabilitacji po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi;

spotkanie Stowarzyszenia – impreza ruchowo-rekreacyjna na świeżym powietrzu w ramach PNGS

Zamość

Konsultacje dla pacjentów po operacja onkologicznych – laryngolog, foniatra, logopeda, psycholog.

Spotkanie z członkami Oddziału Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.

Warszawa-

Szpital Międzyleski

Spotkanie z pacjentami po przebytym leczeniu nowotworowym

w Oddziale MSSW

Nowy Sącz

Kolportaż materiałów edukacyjnych dla pacjentów

Kraków

Szpital Uniwersytecki

Konsultacje foniatryczne i psychologiczne

Kielce ŚCO

Dyżur telefoniczny specjalistów z zakresu: logopedii i psychoonkologii, poradnictwa dietetycznego dla pacjentów po nowotworach w obrębie głowy i szyi

Radom

Spotkanie informacyjne dla pacjentów i ich rodzin (online)

 

Bezpłatne badania profilaktyczne

 

Kraków –

Szpital Wojskowy

Godz. 8.00 – 14.00

Łódź – Szpital WAM

Godz. 12.00 – 14.00

26 września

 

Radom

Dzień Otwartych Drzwi – informacja, profilaktyka, zapisy na bad.

 

Więcej informacji na

https://oppngis.pl/ramowy-program-viii-europejskiego-tygodnia-profilaktyki-ngis/

https://oppngis.pl/badania-profilaktyczne/

 

 

Facebook

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie 1 % podatku za 2019r. na Fundację "Z uśmiechem przez życie".

Dzięki Państwa wsparciu udało nam się zebrać

6 199,90 zł

 

Dziękujemy!