Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Konferencja PTS Polańczyk 2012 - patronat Fundacji

12 – 13 Październik 2012r.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Polańczyk 2012
„ Jama ustna w zdrowiu i chorobie”

 

Patronat nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek. Konferencje wspiera Komisja Stomatologiczna Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Szczególnym patronem konferencji jest Fundacja „Z uśmiechem przez życie”, propagująca profilaktykę zdrowia jamy ustnej, szczególnie w zakresie chorób nowotworowych.

W tym roku zamiarem organizatorów jest zwrócenie uwagi na specyfikę ekosystemu jamy ustnej i przedstawienie toczących się bez przerwy procesów molekularnych, decydujących o zachowaniu zdrowia bądź naruszeniu labilnej równowagi pomiędzy organizmem a drobnoustrojami, czego wyrazem jest rozwój choroby. Zaprezentowane zostaną zarówno metody diagnostyczne pozwalające różnicować choroby jamy ustnej, jak i sposoby zapobiegania ich rozwojowi. Podjęty zostanie też problem czujności onkologicznej w praktyce lekarza dentysty.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: Ingrid Różyło-Kalinowska, Dorota Olczak-Kowalczyk, Marzena Dominiak, Małgorzata Kiernicka, Marek Zietek, Mariusz Pryliński, Wojciech Bednarz, a także: Sophia Aroca (Francja), Irina Mazur (Ukraina), Tomasz Gedrange (Niemcy), Radovan Slezak (Republika Czeska) i Bartosz Slak (Kanada). Sesjom przewodniczyć będą: dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek, dr n. med. Małgorzata Kiernicka, dr hab. n. med. Mariusz Pryliński prof. nadzw., prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk, dr n. med. Hubert Kubica.

W programie konferencji zaplanowano następujące wykłady i prezentacje: „Jama ustna jako szczególny ekosystem. Komunikacja międzykomórkowa – reakcje zapalne, osseointegracja”, „Metabolizm kości w zdrowiu i chorobie tkanek przyzębia”, „Współczesne metody leczenia mnogich recesji dziąsłowych“, „Czujność onkologiczna w praktyce lekarza dentysty”, „Symptomy chorób ogólnoustrojowych u pacjentów w wieku rozwojowym”, „Leczenie ortodontyczne pacjentów w wieku rozwojowym”, „Cele nowoczesnej chirurgii stomatologicznej”, „Zastosowanie fal ultradźwiękowych w diagnostyce tkanek miękkich i twardych jamy ustnej”, „Rola obrazowania radiologicznego w diagnostyce stomatologicznej”, „Rekonstrukcja protetyczna zębów leczonych endodontycznie”, „Periimplantitis – problem coraz bardziej aktualny”.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.krosno.pts.net.pl

źródło: Dental Tribune Polsa

 Zapraszamy do galerii

Facebook