Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Dni Otwarte w Gabinetach Stomatologicznych

 

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych -

 „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. 

Organizacja  Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym: 

1.Fundacja

  • ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,
  • Fundacja informuje o Akcji media lokalne i  stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,
  • Fundacja dostarczy do gabinetu  urządzenie potrzebne do wykonania badania przesiewowego,
  • Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej, mini-plakaty,
  • Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem.. 

2. Gabinet stomatologiczny:

  • gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować  Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,
  • w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,
  • lekarz przeprowadza  standardowe, kliniczne badanie kontrolne głowy i szyi  pacjenta,
  • następnie lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia diagnostycznego badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna  oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując  Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.

Fundacja prosi o umieszczenie  logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać do Fundacji sprawozdanie wg dostarczonego wzoru. 

Kontakt:  [email protected],  tel.22 3517658  

Przypominamy o obowiązku wypełnienia karty i zgłoszenia nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów  (rozp. R. M .z 9.11.2012-Dz.U.z 2012 poz.1391). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

 

DNI OTWARTE w 2021 ROKU

W dniu 4.12.2021r. w Euro Dent Centrum Stomatologicznym przy ul. Kołobrzeskiej 39F
w Gdańsku
przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej,  w ramach Akcji Fundacji " Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym”.

Badanie przeprowadzono urządzeniem Microlux.

Do akcji zgłosiło się 15 osób a do badań przystąpiło 13 pacjentów, w tym  10 kobiet i 3 mężczyzn.
Przekrój wiekowy to 4 osoby poniżej 40 lat  i 9 powyżej 40 lat

U wszystkich osób zdiagnozowano jakieś zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej.
12 osób skierowano do periodontologa,  3 pacjentów do chirurga stomatologicznego ( i równocześnie do periodontologa),  a jedna osoba została skierowana do onkologa.

Zdiagnozowane zmiany to min. :  owrzodzenia o charakterze urazowym (najczęściej przygryzanie warg i policzków),  kandydoza, liszaj płaski, podejrzenie leukoplakii, zapalenie kątowe warg, ropień przyzębny pod koroną protetyczną, stany zapalne dziąseł i przyzębia.

Szczegółowy opis Akcji znajduje się na blogu „Dentysta radzi” pod linkiem https://dentystaradzi.pl/walka-z-rakiem-jamy-ustnej-gdansk/

Badania przeprowadziła dr n. med.  Agnieszka Czechumska przy pomocy organizacyjnej pań Bogny Ciesielskiej-Badur i Iwony Bukowskiej.

Fundacja serdecznie dziękuje za organizacje i uczestnictwo w Akcji.

 

W dniu 20.11.2021 w NZOZ „Uśmiechnij się” przy ul. Rynek 4F w Sieniawie  przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej,  w ramach Akcji Fundacji " Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym”. Współorganizatorem Akcji była Fundacja „Z uśmiechem przez życie”.
Zbadano 5 pacjentów (2 kobiet i 3 mężczyzn) w grupie wiekowej powyżej 40 lat.

Wśród pacjentów były 3 osoby w grupie podwyższonego ryzyka.
U nikogo nie wykryto niepokojących zmian.

Fundacja dziękuje dr Marii Sus-Czop za przeprowadzenie badań i udział w Akcji.

 

W dniu 16 października 2021 roku, we współpracy z Fundacją, odbył się kolejny "Dzień Otwarty Profilaktyki Raka jamy Ustnej" w Zespole Gabinetów Stomatologicznych MMKaczmarek w Jeleniej Górze

Podczas Akcji lekarze wygłosili prelekcję o czynnikach i grupach ryzyka, etiologii
i postaciach raka jamy ustnej. Następnie pacjenci mieli wykonane badanie kliniczne zewnątrzustne z badaniem regionalnych węzłów chłonnych oraz badanie wewnątrzustne. W przypadku wykrycia zmian, które były fotografowane i zapisywane na mapach, wybarwiano zmiany przyżyciowo systemem Ora Blu.
Następnie pacjenci byli uczeni samokontroli jamy ustnej.

W akcji zbadano 50 pacjentów w tym kobiet 40 i 10 mężczyzn. Średnia wieku wyniosła 62,8 lat (od 25 do 87 lat). Średnia punktów ryzyka wyniosła 3,72.

U 17 pacjentów wykryto zmiany łagodne, a 6 z nich zakwalifikowano do biopsji
i badania histopatologicznego.

Wszyscy pacjenci otrzymali materiały w postaci ulotek o raku jamy ustnej oraz samokontroli od Fundacji " Z Uśmiechem Przez Życie".

W akcji brali udział : sp.periodontolog Małgorzata Giezek-Kaczmarek, sp.chirurg stomatolog Maciej Kaczmarek, lekarze dentyści: Urszula Pachowicz, Agnieszka Puławska-Gałek, Jagoda Stolarczyk oraz dyplomowane higienistki :
Marta Mirosławska, Agnieszka Czarny,Edyta Korbela, Katarzyna Zaczkowska,
Anna Sobota, Anna Wójcik, dyplomowana pielęgniarka operacyjna Justyna Iwaniec i recepcjonistka Anna Podsadowska.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje personelowi Zespolu Gabinetów Stomatologicznych MMKaczmarek za udział w Akcji.

 

W dniach 23-24.09.2021r. w Prywatnym Gabinecie Stomatologiczno-Periodontologicznym Anny Dojs przy ul. Żeromskiego 19/3 w Gorzowie Wielkopolskim, ponownie przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej,  w ramach Akcji Fundacji " Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym”.

Badanie przeprowadzono urządzeniem Velscope VX i MucoScope.
Zbadano 6 pacjentów (4 kobiety i 2 mężczyzn) z czego:

1 osoba w grupie niskiego ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej
4 osoby w grupie podwyższonego ryzyka,
1 osoba w grupie stosunkowo wysokiego i wysokiego ryzyka,
Jedna z badanych osób wymagała dalszej diagnostyki.

Badania przeprowadzili: spec. periodontologii dr n. med. Anna Dojs 

 

W dniach 17 - 18.06.2021r. w Prywatnym Gabinecie Stomatologiczno-Periodontologicznym Anny Dojs przy ul. Żeromskiego 19/3 w Gorzowie Wielkopolskim, po raz kolejny, przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej,  w ramach Akcji Fundacji " Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym”.

Badanie przeprowadzono urządzeniem Velscope VX i MucoScope.
Zbadano 8 pacjentów (8 kobiet) z czego:

2 osoby w grupie niskiego ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej
4 osoby w grupie podwyższonego ryzyka,
2 osoby w grupie stosunkowo wysokiego i wysokiego ryzyka,
Jedna z badanych osób wymagała skierowania do dalszej diagnostyki.

Badania przeprowadzili: spec. periodontologii dr n. med. Anna Dojs  i  spec. periodontolog Michał Dojs.

 

W dniach 6 – 7.05.2021r. w Prywatnym Gabinecie Stomatologiczno-Periodontologicznym Anny Dojs przy ul. Żeromskiego 19/3 w Gorzowie Wielkopolskim po raz kolejny, przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej, w ramach Akcji Fundacji: " Z uśmiechem przez życie". Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym przeprowadzono celem profilaktyki przeciwrakowej.

Badanie przeprowadzono urządzeniem Velscope VX i MucoScope.
Zbadano ogółem 13 pacjentów (11 kobiet i 2  mężczyzn) z czego:

1 osoba w grupie niskiego ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej
7 osób w grupie podwyższonego ryzyka,
5 osób w grupie wysokiego ryzyka,
dwie z badanych osób wymagały skierowania do dalszej diagnostyki.

Badania przeprowadzili: spec. periodontologii dr n. med. Anna Dojs  i  spec. periodontolog Michał Dojs.

 

 

Dni otwarte w 2020 roku

Dni otwarte w 2019 roku

Dni otwarte w 2018 roku

Dni otwarte w 2017 roku

Dni otwarte w 2016 roku

Dni otwarte w 2015 roku

Dni otwarte w 2014 roku

Dni otwarte w 2013 roku

Dni otwarte w 2012 roku

Facebook