Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Dni Otwarte w Gabinetach Stomatologicznych

 

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych -

 „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. 

Organizacja  Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym: 

1.Fundacja

  • ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,
  • Fundacja informuje o Akcji media lokalne i  stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,
  • Fundacja dostarczy do gabinetu  urządzenie potrzebne do wykonania badania przesiewowego,
  • Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej, mini-plakaty,
  • Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem.. 

2. Gabinet stomatologiczny:

  • gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować  Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,
  • w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,
  • lekarz przeprowadza  standardowe, kliniczne badanie kontrolne głowy i szyi  pacjenta,
  • następnie lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia diagnostycznego badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna  oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując  Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.

Fundacja prosi o umieszczenie  logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać do Fundacji sprawozdanie wg dostarczonego wzoru. 

Kontakt:  [email protected],  tel.22 3517658  

Przypominamy o obowiązku wypełnienia karty i zgłoszenia nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów  (rozp. R. M .z 9.11.2012-Dz.U.z 2012 poz.1391). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

 

DNI OTWARTE w 2020 ROKU

W dniach 29.10.2020 – 20.11.2020 w Gabinecie stomatologicznym Dentomania przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 9/1 w Toruniu przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku raka na błonie śluzowej jamy ustnej.
Dr Natalia Wielgosz przebadała 31 pacjentów – 18 kobiet i 13 mężczyzn.
Wśród kobiet 10 było w wieku 20-39 lat i 8 w wieku 40+, a wśród mężczyzn 5 w wieku 20-39 lat i 8 powyżej 40 lat.
1 osoba znajdowała się w grupie niewielkiego ryzyka, 21 osób w grupie podwyższonego ryzyka. 9 osób w grupie wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka.
U czterech osób stwierdzono nieprawidłowości – dwie osoby miały zmiany o charakterze leukoplakii, jedna osoba zmianę o charakterze nadziąślaka (potwierdzoną pobraniem wycinka i badaniem histopatologicznym), jedna osoba zmianę o charakterze liszaja płaskiego.
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie dr Natalii Wielgosz za współpracę i przeprowadzenie badań w tak trudnym, pandemicznym czasie.

 

W dniach 01.09.2020 - 31.12.2020 w Przychodni Stomatologiczno-Lekarskiej HADENT w Otwocku przeprowadzono bezpłatne badania przesiewowe w kierunku zmian potencjalnie nowotworowych na błonie śluzowej jamy ustnej.
Badania były prowadzone zarówno wśród pacjentów komercyjnych jak i w ramach NFZ.
Zbadano łącznie 54 osoby, w tym 38 kobiet i 16 mężczyzn.
W grupie wiekowej 20-39 lat było 8 osób, 40-59 lat – 17 osób oraz 29 osób w wieku powyżej 60 lat.
Palacze stanowili ok. 20% (11osób).
Wykryto zmiany:
- typu włókniak pourazowy – 65 osób
- zmiany typu brodawczak z lokalizacją na łuku podniebiennym – 4 osoby
- stomatopatia protetyczna – 3
- leukoplakia brzegu języka – 2 osoby
- linea alba i nawykowe nagryzanie błony śluzowej policzków – 2 osoby
- 1 przypadek zmiany na języku po (częściowej) resekcji języka z powodu raka - skierowano do poradni onkologicznej
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje dr Hannie Chaciewicz za wielokrotny udział w Światowym Dniu Zdrowia Jamy ustnej  i za przeprowadzenie badań przesiewowych

 

Dni otwarte w 2019 roku

Dni otwarte w 2018 roku

Dni otwarte w 2017 roku

Dni otwarte w 2016 roku

Dni otwarte w 2015 roku

Dni otwarte w 2014 roku

Dni otwarte w 2013 roku

Dni otwarte w 2012 roku

Facebook

Może być zdjęciem przedstawiającym ‎tekst „‎fundacja zuśmiechem przez ن życie Ztytułu 1% podatku za rok 2020 Fundacja,,z uśmiechem przez życie