Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Dni Otwarte w Gabinetach Stomatologicznych

 

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych -

 „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. 

Organizacja  Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym: 

1.Fundacja

 • ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,
 • Fundacja informuje o Akcji media lokalne i  stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,
 • Fundacja dostarczy do gabinetu  urządzenie potrzebne do wykonania badania przesiewowego,
 • Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej, mini-plakaty,
 • Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem.. 

2. Gabinet stomatologiczny:

 • gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować  Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,
 • w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,
 • lekarz przeprowadza  standardowe, kliniczne badanie kontrolne głowy i szyi  pacjenta,
 • następnie lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia diagnostycznego badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna  oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując  Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.

Fundacja prosi o umieszczenie  logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać do Fundacji sprawozdanie wg dostarczonego wzoru. 

Kontakt:  [email protected],  tel.22 3517658  

Przypominamy o obowiązku wypełnienia karty i zgłoszenia nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów  (rozp. R. M .z 9.11.2012-Dz.U.z 2012 poz.1391). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

 

DNI OTWARTE w 2022 ROKU

 

W dniach 21-25.03.2022r. w NZOZ STOMATOLOGIA WOJCIECHOWSCY s.p.

przy ul. Mickiewicza 7 w Brzeszczach, zostały przeprowadzone badania profilaktyczne pod kątem nowotworów jamy ustnej,  w ramach Akcji Fundacji " Dni otwarte w gabinecie  stomatologicznym”.

Badanie wykonano za pomocą urządzenia Goccles.

 

Na badania zapisały się 62 osoby: 39 kobiet i 23 mężczyzn, w następujących przedziałach wiekowych:
Kobiety do lat 19 – 1 osoba, 20-39 lat – 13 osób, powyżej 40 lat – 25 osób
Mężczyźni w wieku 20-39 lat – 11 osób, powyżej 40 lat – 12 osób.

 

3 pacjentów było w grupie niewielkiego ryzyka, 39 pacjentów było w grupie podwyższonego ryzyka oraz 20 pacjentów w grupie wysokiego i stosunkowo wysokiego ryzyka.

 

U 6 osób wykryto nieprawidłowości w tym:

u 1 osoby zmianę na podniebieniu twardym – skierowano do dalszej diagnostyki

u 3 osób zmianę na wewnętrznej stronie policzka ze względu na permanentne przygryzanie – do dalszej diagnostyki w gabinecie

u 1 osoby leukoplakia – do obserwacji i kontroli

u 1 osoby zmiana na podniebieniu – pacjent pod kontrolą poradni

 

Badania przeprowadziła dr Anna Wojciechowska. Fundacja serdecznie dziękuje Pani Doktor za udział w Akcji.

 

W dniach 14.02. – 22.02.2022 w Przychodni Stomatologiczno-Lekarskiej HADENT w Otwocku przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku wykrywania  zmian w jamie ustnej.
Badanie wykonano okularami z filtrem zielonym GOCCLES w świetle lampy polimeryzacyjnej do wypełnień.

Przebadano 23 pacjentów w wieku od 44 do 73 lat, 15 kobiet i 8 mężczyzn. Zakres obserwacji dotyczył prawidłowego stanu jamy ustnej jak i zmian na błonie śluzowej w przebiegu leukoplakii, grzybicy, zapalenia przyzębia oraz podejrzenia upośledzonej odporności.

Fundacja dziękuje dr Hannie Chaciewicz za przeprowadzone badania.

 

W dniu 12.02.2022r. w Gabinecie stomatologicznym Frączak Stomatologia Mikroskopowa przy ul. Bartąskej158 lok.9 w Olsztynie, przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej,  w ramach Akcji Fundacji " Dni otwarte w gabinecie  stomatologicznym”.
Badanie przeprowadzono  lampą Oralitest
Na gadania zapisały się 33 osoby.
Wśród nich były 24 kobiety (1 w wieku do 19 lat, 11 w wieku 20-39 lat i 12 w wieku 40 lat i więcej)  oraz  9 mężczyzn ( 2 poniżej 19 lat, 4 wieku 20-39 lat i 3 w wieku 40 lat i więcej)

5 pacjentów było w grupie niewielkiego ryzyka, 16 osób w grupie podwyższonego ryzyka,
oraz 12 pacjentów w grupie wysokiego i stosunkowo wysokiego ryzyka.

U 6 osób wykryto nieprawidłowości w tym:

 • leukoplakia homogenna i heterogenna powierzchni języka. Pacjentkę skierowano na pobranie wycinka do badania do Poradni Periodontologicznej ( w razie niepokojącego wyniku do Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
 • złuszczające zapalenie dziąseł (pacjentak przebywa pod kontrolą Poradni Periodontologicznej
 • włókniak w okolicy kąta ust (2 osoby). Zmiany zostały wycięte i wysłane do badania histopatologicznego.
 • nadżerka na błonie śluzowej policzka (kontrola za dwa tygodnie celem oceny gojenia)
 • zmiana biała hiperkeratotyczna homogenna na błonie śluzowej policzka (prawdopodobnie z powodu nawykowego nagryzania). Do obserwacji w Gabinecie

Badania przeprowadziła lek. dent .  Marlena Karwat spec. periodontolog. Fundacja serdecznie dziękuje pani Doktor za organizacje i uczestnictwo w Akcji.

 

Dni otwarte w 2021 roku

Dni otwarte w 2020 roku

Dni otwarte w 2019 roku

Dni otwarte w 2018 roku

Dni otwarte w 2017 roku

Dni otwarte w 2016 roku

Dni otwarte w 2015 roku

Dni otwarte w 2014 roku

Dni otwarte w 2013 roku

Dni otwarte w 2012 roku

Facebook