Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Konferencja w PANie

8 kwietnia 2013 roku, w Warszawie w siedzibie PAN w Pałacu Staszica, przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w drugim spotkaniu n.t. OgólnopolskiegoProgramu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Debata została zorganizowana przez Komitet Kliniczny Polskiej Akademii Nauk

 

Facebook

Może być zdjęciem przedstawiającym ‎tekst „‎fundacja zuśmiechem przez ن życie Ztytułu 1% podatku za rok 2020 Fundacja,,z uśmiechem przez życie