Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

1.10.2016 Konferencja „Profilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym. Rak jamy ustnej – jak rozpoznawać, jak reagować, jak rozmawiać, jak unikać roszczeń".

1 października 2016 roku, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pod patronatem Fundacji „Z uśmiechem przez życie”, odbyła się konferencja  „Profilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym.  Rak jamy ustnej – jak rozpoznawać, jak reagować, jak rozmawiać, jak unikać roszczeń.” Organizatorem konferencji była firma IDF.

W konferencji wzięło udział 40 lekarzy z całej Polski.

W pierwszej części konferencji dr Magdalena Pawelczyk-Madalińska omówiła najczęściej występujące zmiany na błonie śluzowej i sposoby postępowania przy leukoplakiach, kandydozie, liszaju płaskim, opryszczkowym zapaleniu jamy ustnej, aftach przewlekłych nawracających  i innych, zaznaczając, które z tych zmian mają charakter potencjalnie kancerogenny.

Następnie dr Małgorzata Giezek-Kaczmarek przedstawiła dostępne obecnie metody wykrywania przednowotworowych zmian na błonie śluzowej, omówiła czułość i swoistość testów przesiewowych (skriningowych). Przedstawiła urządzenia takie jak: Microlux (1% kwas octowy i światło led), Velscop, Sapphire i Oralitest (zjawisko fluorescencji tkankowej), metodę cytologii wielowarstwowej i jednowarstwowej oraz propozycję nauki samokontroli.

Później obie wykładowczynie przedstawiły, proponowany przez Fundację, algorytm postępowania klinicznego w różnych grupach ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej.

Po przerwie swoje wystąpienie „Odpowiedzialność lekarza stomatologa a rak jamy ustnej” rozpoczęła orzecznik sądowy dr Ewa Jańczak-Biegańska. Omówiła płaszczyzny odpowiedzialności lekarza (karna, zawodowa, dyscyplinarna, pracownicza, cywilna), strukturę błędów medycznych (błąd w sztuce, błąd jatrogenny), rynek roszczeń (o błąd medyczny, z niedołożeniem należytej staranności, niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną) a także obowiązującą w gabinecie dokumentację medyczną (prawo a obowiązek).

  • Rak jamy ustnej
Facebook