Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Newsletter nr 12

Zaproszenie na Konferencję onkologiczną cz. II
Rak jamy ustnej - jak rozpoznawać, jak reagować, jak rozmawiać, jak
unikać roszczeń”
.

 

Zapraszamy serdecznie na kolejną konferencję na temat profilaktyki onkologicznej w gabinecie stomatologicznym, pod honorowym patronatem Fundacji „Z uśmiechem przez życie”.

Konferencja odbędzie się  30 września 2017 roku w Warszawie, w siedzibie firmy Poldent.

W tym roku wykład poprowadzi m.in. dr n. med. Zbigniew  Hamerlak,  jeden z niewielu dentystów, zajmujących się leczeniem stomatologicznym pacjentów onkologicznych w stanie terminalnym. Do jego zasług należy wprowadzenie nowych metod leczenia trudno gojących się zmian w jamie ustnej.

 

Poniżej przedstawiamy program konferencji:

 1. „Czynniki ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej - fakty i mity. Grupy ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej - o czym warto wiedzieć”
  lek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska

 2. „Właściwe badania zewnątrzustne i wewnątrzustne z dokumentowaniem zmian patologicznych - na co trzeba zwracać szczególną uwagę i jak dobrze zbadać pacjenta”
  lek. dent. Małgorzata Giezek- Kaczmarek

 3. „Leczenie ciężkich powikłań w okresie chemio i radioterapii nowotworów twarzoczaszki”
  dr n. med. Zbigniew Hamerlak

 4. „Odpowiedzialność  lekarza dentysty, Dokumentacja medyczna wizyt w gabinecie dentystycznym jako element zabezpieczenia się przed roszczeniami pacjentów”
  lek. stom. Ewa Jańczak-Biegańska, biegły sądowy

Szczegółowy program konferencji: http://www.zusmiechem.org.pl/588,profilaktyka-onkologiczna-w-gabinecie-stomatologicznym-cz-2-konferencja

 

Inicjatywa Fundacji „Z uśmiechem przez życie”

 

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” wystąpiła do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia z inicjatywą, by dokładnie opisać refundowaną procedurę stomatologiczną: „badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz w roku”.

Zdaniem Fundacji, popartym akceptacją autorytetów stomatologicznych, opis ten powinien zawierać nakaz sprawdzenia również, poza stanem uzębienia, stanu błony śluzowej jamy ustnej (język, policzki, dziąsła, węzły chłonne, po usunięciu wszystkich ruchomych uzupełnień protetycznych).

Takie badanie ma znaczenie zarówno w profilaktyce raka jamy ustnej jak i w wykrywaniu innych zmian na śluzówce, świadczących o stanie organizmu (np. zmiany związane  z cukrzycą). Wpisuje się bardzo dobrze w zapoczątkowany w 2013 roku I Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.

Jak każde działanie profilaktyczne pozwala zmniejszyć liczbę osób, które zachorują na nowotwór, lub wykryć raka we wcześniejszym stadium.

W związku z tym wysłaliśmy do Ministra Zdrowia i NFZ pisma a także poprosiliśmy przedstawicieli środowiska stomatologicznego o poparcie inicjatywy.

Pismo do MZ - [Przeczytaj pdf.]

W odpowiedzi na naszą inicjatywę  otrzymaliśmy  następujące pisma:

Pismo NFZ - [Przeczytaj pdf.]

Pismo MZ - [Przeczytaj pdf.]

 

W związku z tym obecnie czekamy na podjęcie dalszych kroków przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

Facebook

Może być zdjęciem przedstawiającym ‎tekst „‎fundacja zuśmiechem przez ن życie Ztytułu 1% podatku za rok 2020 Fundacja,,z uśmiechem przez życie