Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Współpraca z PAPS

W październiku 2017 r. Fundacja nawiązała współpracę z Olimpiadą Higienistek PAPS.
Przystąpiła do niej jako patron medyczny/mediowy, przygotowując webinarium o czujności onkologicznej higienistek, wraz z godzinnym czatem. Prelekcja pozostanie na stałe na platformie olimpiadahigienistek.pl. Ponadto prowadząca wykład dr Małgorzata Giezek-Kaczmarek ułożyła pytania z zakresu czujności onkologicznej dla dwu grup – higienistek pracujących i higienistek uczących się.

Facebook

Może być zdjęciem przedstawiającym ‎tekst „‎fundacja zuśmiechem przez ن życie Ztytułu 1% podatku za rok 2020 Fundacja,,z uśmiechem przez życie