Szukaj
Close this search box.

Chcę zorganizować Dni Otwarte

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych
„Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”

Organizacja Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym:

 1. Fundacja
 • ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,
 • Fundacja informuje o Akcji media lokalne i stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,
 • Fundacja dostarczy do gabinetu urządzenie potrzebne do wykonania badania przesiewowego,
 • Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej, mini-plakaty,
 • Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem.
 1. Gabinet stomatologiczny
 • gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,
 • w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,
 • lekarz przeprowadza  standardowe, kliniczne badanie kontrolne głowy i szyi pacjenta,
 • następnie lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia diagnostycznego badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.
Fundacja prosi o umieszczenie logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać do Fundacji sprawozdanie wg dostarczonego wzoru.

Kontakt: [email protected],  tel. 22 351 76 58

Przypominamy o wypełnieniu karty i zgłoszeniu nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. 2020 poz. 2062)

Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a